BRIS

Innlogging er kun for brann- og redningsvesenets eller 110-sentralens ansatte.

Logg inn


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rambergveien 9, 3115 Tønsberg -  Organisasjonsnummer: 974 760 983
Telefon: 33 41 25 00  -  E-post: postmottak@dsb.no 

Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Telefon: 33 41 25 00
E-post: postmottak@dsb.no